Formaat | Lot66

Formaat

Het formaat van de eigendomsacte van Lot66 is 30 cm x 30 cm. Wellicht kun je met deze afmetingen uitpuzzelen waar de akte zich heeft bevonden?

© 2021 Lot66Lothian BV